St. Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o.

de stichting

TIJDELIJKE STOPZETTING LESSEN IVM CORONA

Update 12-01-2021

We dachten (of eigenlijk hoopten) 2021 vrolijker te kunnen beginnen en weer te gaan paardrijden.

Dit is helaas niet zo zoals jullie allemaal zullen begrijpen. We wachten het verloop van de overheidsmaatregelen af. 

Blijf gezond! 

 

Update 14-12-2020

Na de persconferentie is wel duidelijk geworden dat het paardrijden in 2020 niet meer gaat plaatsvinden. We wachten met spanning af wat de "lockdown" gaat opleveren een besluiten volgend jaar, dus in jaunari 2021 hoe we verder gaan. Vervelend, maar het kan echt niet anders.

 

Ondanks alle vervelende maatregelen wenst het bestuur van de stichting u allen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en vooral een gezond 2021!!!!

 

 

14/10/2020:

Het bestuur van SPG Hardenberg heeft zojuist besloten om alle lessen die namens de stichting worden gegeven met onmiddellijke ingang (tijdelijk) te stoppen.
De meeste van onze ruiters behoren tot de risicogroep. Naar aanleiding van het snel oplopend aantal corona besmettingen in Nederland en de verscherpte maatregelen van de overheid hebben we dit besluit genomen.
Wij vinden het op dit moment een te groot risico voor onze ruiters en anderen, ondanks dat paardrijden onder voorwaarden is toegestaan en alle goede maatregelen die in de manege genomen zijn.
We begrijpen dat jullie dat heel vervelend vinden want we hebben gezien hoe blij jullie waren dat je weer kon paardrijden. Toch gaan we tijdelijk stoppen omdat we kiezen voor jullie en andermans veiligheid en gezondheid.

Rabo ClubSupport 2020

De lessen worden weer hervan vanaf maandag 14 september

Beste ruiters, familie en begeleiders,

Vanaf maandag 14 september 2020 beginnen we weer voorzichtig met onze lessen.  Om dit veilig te kunnen doen moeten jullie en wij ons aan de inmiddels bekende algemene regels houden:
•    blijf bij klachten thuis en laat je testen;
•    houd 1,5 meter afstand van anderen;
•    was vaak je handen
•    hoest en nies in je elleboog;
•    vermijd drukte: ga weg als het (te) druk is;

In de manege hebben we verder nog andere maatregelen genomen in overeenstemming van de protocollen van het NOC/NSF. Hierin staat onder andere:
•    Ontsmet je handen voordat je de manege binnengaat. Er staat ontsmettingsmiddel bij de ingang van de                   manege.
•    Volg de looproute vanaf de ingang en ga NIET via die kant de manege weer uit. Aan de zijkant van de manege       is nu een uitgang. Jullie worden hierbij zo veel als mogelijk begeleid.
•    Als je zelf geen paard op kunt zadelen kom dan niet eerder dan 5 a 10 minuten voor aanvang van de lessen in         de manege. Blijf als ruiters ook 1,5 meter van elkaar vandaan.
•    Begeleiders van ruiters worden verzocht op de gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar te wachten in de
     kantine of buiten.
•    Neem geen “toeschouwers” of overbodige begeleiding mee.
•    Gebruik je eigen cap, en zweep.

Als we het samen zo doen houden we corona buiten de deur.
We beginnen de lessen met kleinere groepen en ook iets korter dan gewoonlijk. Dit omdat jullie als ruiters al heel lang niet meer hebben gereden en weer even kunnen wennen. In de loop van de komende weken zullen voor een aantal de lestijden worden uitgebreid.

Alle ruiters die zich hebben aangemeld hebben inmiddels een e-mail met de lestijden ontvangen. 


Voor  vragen mail naar info@spghardenberg.nl

 

Dit zijn wij, dit doen wij

Welkom bij de site van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg en omstreken.

 

Het doel van de SPGH is notarieel vastgelegd:  Het bevorderen van paard- en ponyrijden voor gehandicapten in de regio Hardenberg. Onder het doel valt verder al hetgeen daarmee verband houdt of tot verwezenlijking van het doel bij kan dragen. De stichting zal zich hierbij laten adviseren door deskundigen, waaronder medische, hippische en pedagogische. De stichting streeft er naar dat het paard- en ponyrijden door gehandicapten geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de Landelijke Federatie Gehandicapten.

 

Voor wie is de stichting opgericht?

De SPGH biedt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking de gelegenheid tot pony of paardrijden. De lessen worden wekelijks gegeven in manege Hoogenweg, Hoogenweg 52 te Hoogenweg (gemeente Hardenberg). Het instructieteam is gediplomeerd en zeer ervaren in het geven van de lessen aan onze doelgroep.

Bij de SPGH rijden ruiters en amazones afkomstig uit de gemeenten Hardenberg, Ommen, Coevorden en Twenterand. Er rijden ook nog enkele ruiters van buiten dit gebied bij onze stichting.

 

Vrijwilligers

De gehele organisatie van de SPGH bestaat uit vrijwilligers. Geen enkele van deze vrijwliigers ontvangt een beloning voor deze werkzaamheden

 

Informatie:

 

Wilt u informatie over de SPGH e.o. dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of mailen naar:

 

Info@spghardenberg.nl

 

bestuur:

 

Voorzitter                 Arie van Tolij

                                  

 

Secretaris                Marianne Groenen

                                

 

Penningmeester       Albert Veldhuizen

                               

 

Bestuurslid               Annelies Plas-Centen

                                   

 

 

Bestuurslid               Edith Overweg-Hekman

                                  

 

                               

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41022605 op het adres Havenweg 56, 7772 AG  Hardenberg

 

 

IBAN: NL04RABO0324912250 

IBAN: NL56INGB0003066443

 

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (belastingvrij schenken) Fiscaal nummer 8101.35.917

 

Om meer te weten te komen over het beleid van de stichting is het mogelijk om ons beleidsplan in te zien via onderstaande link.

 

beleidsplan.doc

waar vindt u ons??

Vrijwilliger worden?

 

Het filmpje gezien, radiouitzending gehoord of op een andere manier geinteresseerd om vrijwilliger te worden bij de Stichting Paardrijden Gehandicapten? 

 

Hiermee schenkt u/schenk jij onze ruiters de mogelijkheid om te kunnen blijven paardrijden!

 

Er zijn gegevens te vinden op deze website en op onze facebookpagina.

Meer weten? Klik op onderstaande link en je wordt zo snel mogelijk benaderd. 

 

info@spghardenberg.nl

 

oproep_vrijwilligers.doc

Donateur worden

 

Draagt u onze ruiters een warm hart toe en wilt u dat het paardrijden voor gehandicapten in de regio kan blijven voortbestaan tegen een zo laag mogelijke kostprijs voor onze ruiters?

 

Word donateur van onze stichting. 

 

De stichting is een ANBI aangewezen instelling.

 

Klik op onderstaande link en u ontvangt meer informatie.

 

 

info@spghardenberg.nl

 

donateuraktie.doc

De dieren

De SPGH heeft op dit moment 8 paarden en pony's in eigendom. Deze zijn gestald bij manege Hoogenweg. Binnenkort zie je op deze site meer informatie en foto's van onze dieren.

 

 

 

 

Anbi verplichtingen

Om aan de ANBI verplichtingen te kunnen voldoen geeft onderstaande link toegang tot de staat van baten en lasten van de SPGH van het vorig boekjaar.

exploitatie_2019.pdf

Secretarieel jaarverslag 2019

U kunt kennis nemen van het secretarieel jaarverslag via onderstaande link.

secretarieel_jaarverslag__spgh_2019_pdf.pdf

Privacywetgeving (AVG)

Onze stichting werkt conform een privacystatement. U kunt het privacystatement hier bekijken/downloaden.

 

privacy_statement.pdf

Beleidsplan AVG

Onze stichting werkt met een beleidsplan conform de AVG. U kunt het beleidsplan hier bekijken/downloaden.

 

beleidsplan_avg.pdf

Aanvraag Persoonsgegevens

 

Binnenkort zijn de links werkzaam.

Procedure Datalekken

 

U kunt de procedure datalekken bekijken via de link hieronder

procedure_datalekken.pdf